Zapri

Arhiv: #analitika: Februarski padec industrijske proizvodnje presenetil

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v februarju v Sloveniji za 8,3 % nižja kot mesec prej. Najbolj se je znižala v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, in sicer za več kot polovico (-52,3 %). Na znižanje sta vplivala sprejeti Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (znižanje omrežnine na električno energijo) ter zgodovinsko nizka vodnatost rek in s tem nižja proizvodnja v hidro elektrarnah. Vrednost proizvodnje je bila nižja tudi v rudarstvu in v predelovalnih dejavnostih (za 4,4 oz. za 2,3 %). Vrednost industrijske proizvodnje se je na mesečni ravni znižala v vseh treh namenskih skupinah izdelkov: v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo za 10,6 % (sem spada predvsem avtomobilska industrija ter industrije, vezane na izdelavo polproizvodov, ki se izvozijo), v proizvodnji izdelkov za investicije za 3,5 % in v proizvodnji izdelkov za široko porabo za 0,1 %. Po tehnološki zahtevnosti proizvodnje se je ta februarja najbolj znižala v srednje visoko tehnološko zahtevnih dejavnostih (-4 %), kamor spada tudi industrija avtomobilskih delov in vozil, upadla pa je tudi v visoko tehnološko zahtevnih dejavnostih (-1,6 %), kamor spada farmacevtska industrija. V nizko tehnološko zahtevnih dejavnostih je ta porasla (+1,3 %), predvsem v proizvodnji hrane. V srednje nizko tehnološko zahtevnih dejavnostih je porasla za 0,4 %.
Prihodek od prodaje v industriji je bil na mesečni ravni nižji za 0,1 %. Na domačem trgu je bil višji za 1,1 %, na tujem trgu pa za 0,3 %. Zaloge v predelovalnih dejavnosti so bile februarja višje za 0,9 % (po vrednosti), od tega zaloge surovin za 2,4 % in investicijskih proizvodov za 1,3 %. Zaloge proizvodov za široko porabo so bile nižje za 0,5 % in odražajo pomanjkanje proizvedenih količin in še vedno visoko povpraševanje. Ocenjujemo, da je večji del padcev v predelovalnih dejavnostih posledica pomanjkanja materialov in polizdelkov v avtomobilski industriji, in sicer tako neposredno kot posredno pri evropskih kupcih, ki sekundarno nekoliko manj povprašujejo po slovenskih polproizvodih. Vir: Statistični urad RS.

Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 9. do 15. aprila 2022

Fotogalerija