Zapri

Arhiv: Vabilo: Najava dogodkov na temo modrega gospodarstva

SBE (sustainable blue economy) je v novem osnutku S5 naslovljena horizontalno, s čimer je dana ustrezna podlaga področju za kandidiranje na različnih (EU) razpisih, kot tudi za nadaljnje delo in precizacijo področja v prihodnje. V tem kontekstu je pomemben Adrion Interreg projekt z nazivom Blueair, v katerem kot partnerja sodeluje Tehnološki park Ljubljana skupaj z občino Izola in v okviru katerega so se pravkar začele aktivnosti za vzpostavitev takoimenovane SBE inovacijske skupnosti v Sloveniji (prvi dogodek je bil 13.4.2022).

GD MARE je v sodelovanju z GD REGIO nedavno predstavil platformo za pametno specializacijo za trajnostno modro gospodarstvo kot eno ključnih orodij za podporo izvajanju sporočila iz leta 2021 o novem pristopu za trajnostno modro gospodarstvo v EU.
V tem okviru GD MARE organizira vrsto posredniških dogodkov z namenom spodbujanja medregionalnih partnerstev S3 modrega gospodarstva.
Ti dogodki so del širšega procesa, ki podpira razvoj vrednostnih verig EU na področju modre ekonomije, tudi v okviru morskega bazena in makroregionalnega sodelovanja in bodo potekali:
- 9. maja v Barceloni o modrih biotehnologijah https://scic.ec.europa.eu/ew/register/dgmare/s3_sbe_mare_brokerage_2022/e/lk/k/
- 10. maja v Santanderju o morskih obnovljivih virih energije
V juniju/juliju bodo sledili še trije drugi hibridni dogodki, ki se osredotočajo na:
- 15. junija v Helsingborgu o obalnem in pomorskem turizmu
- 21. junija v Bruslju o ribogojstvu
- 1. julij v Bruslju o ribištvu

Fotogalerija