Zapri

Arhiv: #analitika: Marčevska poraba električne energije za 2 % višja kot lani

Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je marca 2022 znašala 1.223 GWh in se je glede na februar 2022 povečala za 16 %, glede na marec 2021 pa je bila nižja za 8 %. V primerjavi z marcem 2021 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah marca
2022 za 45 % manjša, v termoelektrarnah za 12 % večja in v jedrski elektrarni za 1 % manjša. Skupna poraba goriv je bila tako marca 2022 za 20 % večja kot marca 2021, kar je bila posledica večje mobilnosti prebivalstva zaradi umika zajezitvenih ukrepov.
V marcu 2022 se je oskrba s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje na mesečni ravni (glede na februar) povečala za 465 %, z drugimi naftnimi proizvodi za 73 %, s črnim premogom in antracitom za 47 %, z ekstra lahkim kurilnim oljem za 37 %, z
motornim bencinom za 35 %, z dizelskim gorivom za 34 %, z rjavim premogom in lignitom za 32 %, z utekočinjenim naftnim plinom za 9 %, s koksom za 3 % in z zemeljskim plinom prav tako za 3 %. To je bila posledica regulacije cen kurilnega olja, kar je spodbudilo nakupe, ter visoke rasti letalskega prometa in gospodarskega transporta ter turizma.
Poraba električne energije se je na drugi strani povečala, tako glede na prejšnji mesec (za 9 %) kot tudi glede na marec 2021 (za 2 %). Marca je bilo uvožene 741 GWh električne energije in izvoženo 677 GWh. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je bil uvoz za petino večji in izvoz za 1 % manjši. Vir: Statistični urad RS.
(Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS od 23. do 29. aprila 2022)

Fotogalerija