Zapri

Arhiv: #analitika: Aprila zopet rast cen industrijskih proizvodov

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se aprila v Sloveniji v povprečju dvignile za 2,8 % glede na marec, kar je bilo nad pričakovanji Analitike GZS. Cene so bile višje v vseh skupinah po namenu porabe proizvodov. Najbolj so zopet porasle cene energentov (+4,6 %) in surovin (+4,0 %), medtem ko so se cene proizvodov za široko porabo (+1,5 %) in proizvodov za investicije (+0,9 %) povečale nekoliko manj. Vseeno ti podatki kažejo, da bodo cene energentov in surovin še nekaj časa
vplivale na dvig cen proizvodov. Najbolj so se dvignile cene v proizvodnji kovin (za 8,5 %). Sledila so povišanja cen v oskrbi z električno energijo (za 5,2 %), proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 4,5 %) ter proizvodnji živil (3,9 %). Cene so se znižale le v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih, in sicer za 0,8 %. V obdobju enega leta so bile cene energentov višje za 61,6 %, surovin za 27,1 %, proizvodov za investicije za 12,0 % in proizvodov za široko porabo za 8,2 %. Vir: Statistični urad RS.

(Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 7. do 20. maja 2022 )

Fotogalerija