Zapri

Arhiv: #analitika: Visok padec domače proizvodnje energije v 2021

Domači viri energije so v 2021 zadostovali za zadovoljitev 53 % potreb po energiji; oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza. Skupna količina domačih virov energije je bila v Sloveniji v letu 2021 pri 3,3 mio. toe (=140 PJ), kar je bilo za 9 % manj kot v letu 2020. Razlog za padec je bil v nižji proizvodnji električne energije iz nuklearne energije in premoga. Poraba energije (oskrba z energijo) se je povečala za 0,2 %, kar je relativno malo glede na realno rast BDP (8,1 %). V strukturi oskrbe z energijo so tudi v letu 2021 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 31 %; delež jedrske energije je znašal 23 %, delež energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo) 19 %, delež premoga 15 % in delež zemeljskega plina 12 %. Navedeni podatki kažejo, da bo lahko prehod iz fosilnih virov na OVE le postopen, saj je večji del transporta še vedno vezan na naftne derivate. Vir: Statistični urad RS.

(Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 7. do 20. maja 2022)

Fotogalerija