Zapri

Arhiv: #razpisi: Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje internacionalizacije slovenskih raziskovalnih organizacij ter povečanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala raziskovalcev z doktoratom, ki želijo pridobiti nova znanja z naprednim usposabljanjem ter mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom.

Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa za celotno obdobje trajanja javnega razpisa znaša 1.700.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma 10 raziskovalnih projektov.

Rok prijave: 30. 6. 2022.

Podrobnejše informacije >>>

Fotogalerija