Zapri
icons

Organi upravljanja SRIP-a ToP in vodstvo grozda Pametne tovarne

Organe upravljanja SRIP-a ToP prikazuje naslednja slika:

Vodstvo grozda Pametne tovarne sestavljajo:

Koordinator: Dr. Marjan Rihar (Gospodarska zbornica Slovenije)

Namestnik (JRO): prof. dr. Niko Herakovič (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani) 

Namestnik (Podjetja): Valter Leban (Kolektor)