Grozd pametne tovarne
Grozd Pametne tovarne, ki ga koordinira Gospodarska zbornica Slovenije, je eden od štirih grozdov, ki tvorijo SRIP Tovarne prihodnosti

Cilj strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti (SRIP ToP) je vzpostaviti odprto in prijazno okolje za zainteresirane predstavnike gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter ostalih in države na prednostnem področju »Tovarne prihodnosti«, opredeljenem v “Slovenski strategiji pametne specializacije S4”. Strukturiran je tako, da s svojimi vertikalnimi verigami in horizontalnimi mrežami, znotraj katerih so omogočitvene tehnologije, naslavlja vse štiri ključne cilje, ki so opredeljeni v okviru S4 na področju Tovarne prihodnosti.

Vertikalne verige vrednosti SRIP ToP-a so usmerjene v razvoj novih produktov, tehnologij in storitev predvsem na področju orodjarstva, področju robotizacije,  področju fotonike in področju avtomatizacije, informatizacije in kibernetizacije ter inteligentnih poslovnih procesov. Temu so dodana še področja plazemskih sistemov, novih materialov ter naprednih senzorjev. Vse skupaj je zaokroženo z razvojem platforme pametne tovarne, kjer bodo povezani produkt, proces, poslovnost in človek, kar predstavlja pomemben okvir za načrtovanje in izgradnjo konkurenčnih in trajnostnih tovarn.Vertikalna veriga vrednosti Pametne tovarne, Grozd pametne tovarne, povezuje vse vertikalne verige vrednosti in horizontalne mreže znotraj SRIP ToP in predstavlja streho SRIP ToP s ciljem izgraditi celovito podporno okolje, ki bo omogočilo podjetjem vključevanje procesa digitalne transformacije podjetja v različnih fazah njihove digitalne in tehnološke zrelosti.

Primarni cilj Grozda Pametna tovarna je, da v okviru SRIP-a, z aktivno vključenostjo vseh deležnikov Industrije 4.0 v Sloveniji:

·      nadgradimo prizadevanja že vzpostavljenih vrednostnih verig za vzpostavitev ponudbe štiri stopenjske  celovite storitve "pametne tovarne na ključ",

·      vzpostavimo celovito kompetenčno mrežo znanj in informacij, ki bo vsakemu podjetju omogočilo realno analizo začetnega stanja in osvetlilo možne prve korake za učinkovit vstop v industrijo 4.0,

·      vzpostavimo trinivojsko demo infrastrukturo (model Pametne tovarne), po modelu Open innovation, ki obsega:

a.     nivo prihodnosti  – Future level,

b.    inovacijski nivo - Innovation level,

c.     nivo rešitev - Solution level,

·     vzpostavimo notranji trg realnih industrijskih scenarijev zbranih podatkov za preverjanje moči in realne uporabne vrednosti metod umetne inteligence, ki bi jih v naslednjih korakih reševali v konkretnih projektih.

S tem neposredno naslovimo izzive s katerimi se danes sooča večina slovenskih podjetij, ki v svoje poslovanje uvajajo tehnologije Industrije 4.0.

Grozd Pametne tovarne si prizadeva povezati slovenska podjetja, jim nuditi znanje ter strokovno podporo pri digitalizaciji najbolj pomembnih procesov podjetja in njihovo povezavo s podpornimi procesi ter procesi poslovnih partnerjev, uporabi najbolj sodobnih in optimalnih tehnologij tako pri analizi in postavitvi procesov in koncepta pametne tovarne kot pri implementaciji procesov, kot tudi pri bistvenem zvišanju dodane vrednosti teh procesov.