Grozd pametne tovarne

Organi upravljanja SRIP-a ToP in vodstvo grozda Pametne tovarne

Organe upravljanja SRIP-a ToP prikazuje naslednja slika:

Vodstvo grozda Pametne tovarne sestavljajo:

Koordinatorka: Andreja Hlišč (Gospodarska zbornica Slovenije)

Član upravnega odbora SRIP ToP in predstavnik grozda Pametna tovarna: dr. Marjan Rihar (GZS) 

Namestnik (JRO): prof. dr. Niko Herakovič (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani) 

Namestnik (Podjetja): Valter Leban (Kolektor)