Grozd pametne tovarne

Fokusna področja

 

Grozd Pametne tovarne se bo pri svojem delovanju osredotočil na številna področja, ki bodo doprinesla k razvoju in posodobitvi podjetij, ki se mu bodo pridružila. Glavna fokusna področja VVV Pametne tovarne:

·         Metodologija za ugotavljanje stanja in implementacija Industrije 4.0 v konkretnem podjetju s ciljem določitve realnih ciljev z izvedbo, s pomočjo projektov iniciranih v SRIP-u ToP

·         Razvoj referenčne arhitekture Pametne tovarne

·         Izvedba primerjalne analize platform Industrije 4.0 glede na ključne domenske parametre (strošek neplanirane prekinitve proizvodnje, hitrosti kritičnih operacij, hitrost rekonfiguracije, …)

·         Optimalna izbira posameznih metod umetne inteligence in njihova vpeljava za določeno vrsto industrijskih podatkov

·         Razvoj in implementacija samodejno prilagajajočih se Digitalnih dvojčkov

·         Zasnova samo-prilagodljive in samo-učeča se arhitekture agentskega sistema odločanja na nivoju tovarne v naši regiji

·         Razvoj in vpeljava novih poslovnih modelov, poslovne in procesne inteligenca v sklopu Industrije 4.0, ki izhajajo iz podatkovne analitike

·         Organizacija strukture mreže demonstracijskih vozlišč Industrije 4.0, za poslovno učinkovito spoznavanje novih izdelkov, storitev in tehnologij