Grozd pametne tovarne

Fokusna področja


 


Grozd Pametne tovarne bo v tretji fazi delovanja SRIP Tovarne prihodnosti deloval na sledečih fokusnih področjih:

·         vzpostavitev/nadgradnja/aktivnosti Demo centra pametna tovarna,

·         razvoj programa za usposabljanje za prehod v Industrijo 4.0,

·         spodbujanje podjetij za prehod v Industrijo 4.0,

·         e- življenjski cikel produkta  4.0,

še naprej pa bo izvajal aktivnosti informiranja o pametnih tovarnah in promocijo grozda.

Več informacij o fokusnih področjih najdete v Akcijski načrt grozda Pametne tovarne za III. fazo (trajanje od aprila 2020 - septembra 2023)