Zapri
icons

Grozd Pametne tovarne  - povezovanje potencialov za celovito preobrazbo v smeri Industrije 4.0

Primarni cilj grozda Pametne tovarne je, da v okviru SRIP Tovarne prihodnosti  z aktivno vključenostjo vseh deležnikov v Sloveniji izziv Pametne tovarne naslovi celovito in izgradi delujoče podporno okolje, ki bo omogočilo podjetjem vključevanje v različnih fazah njihove digitalne in tehnološke zrelosti.

Ključni vsebinski  poudarki delovanja grozda Pametne tovarne v tretji fazi bodo vzpostavitev demonstracijske infrastrukture za model Pametne tovarne ter vzpostavitev trga realnih industrijskih scenarijev za preverjanje moči in realne uporabne vrednosti metod umetne inteligence, nadgradnja podpore podjetjem za postopno  vzpostavitev pametne tovarne in vzpostavitev programa usposabljanja za transformacijo proizvodnih podjetij  v pametne tovarne. Pri tem se bo še naprej nadaljevalo ugotavljanje oziroma ocenjevanje nivoja pripravljenosti za  prehod v I 4.0., to je njihovega investicijskega potenciala, potreb v tržni niši, distruptivnosti digitalnih tehnologij, kompetenc zaposlenih, zmožnosti zbiranja in analiziranja industrijskih podatkov ipd.

Koncept vodenja pametne tovarne temelji  na simultanem razvoju vseh komponent, potrebnih za graditev pametne tovarne:

  • »pametni izdelki« … ki znajo komunicirati z opremo, ljudmi in omogočajo informacije za vodenje,
  • »pametna oprema« … ki zna komunicirati z izdelki, ljudmi in omogoča informacije za vodenje
  • »pametni ljudje« … ki so usposobljeni upravljati s pametno opremo in izdelki, ter uporabljati informacije za vodenje procesov,
  • »pametno« koncipirani procesi, ki omogočajo racionalno delo in uporabo tehnologij z jasno opredeljenimi vhodi / izhodi in karakteristikami, tako da je možna digitalizacija,
  • »pametno vodenje«, ki temelji na minimalnem številu podatkov za maksimalni učinek (dodano vrednost).

 

Več informacij glede SRIP Tovarne prihodnosti najdete na spletni strani Centra ToP.