Zapri

Višina vajeniških nagrad

V skladu z Zakonom o vajeništvu (Uradni list št. 25/2017) je v 20. členu zapisano, da je delodajalec dolžan vajencu izplačevati vajeniško nagrado za čas praktičnega usposabljanja z delom/vajeništva v podjetju. Navedeno je, da mesečni znesek vajeniške nagrade ne sme biti nižji od 250 EUR za prvi letnik; 300 EUR za drugi letnik in 400 EUR za tretji letnik.

V 7. točki istega člena je zapisano, da se zgoraj navedeni mesečni zneski vajeniških nagrad usklajujejo na način in v roku, ki ga določa Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06 s spremembami). Transferji posameznikom in gospodinjstvom se uskladijo enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

NAGRADE VAJENCEV, ki veljajo za izplačila od januarja 2020 do vključno februarja 2021 so:

1. letnik mesečna nagrada 254,72 EUR
2. letnik mesečna nagrada 305,66 EUR
3. letnik mesečna nagrada 407,55 EUR

NAGRADE VAJENCEV, ki veljajo za izplačila od marca 2021 do vključno februarja 2022 so:

1. letnik mesečna nagrada 251,92 EUR
2. letnik mesečna nagrada 302,30 EUR
3. letnik mesečna nagrada 403,07 EUR


Več informacij boste našli na: PLAČNEM KAŽIPOTU