Plačni kažipot


Koristen in potreben pripomoček pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov


V PLAČNEM KAŽIPOTU so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela.

Objavljena je tudi preglednica vseh prejemkov iz dela po uredbi, ki jih davčno obravnava kot odhodek za posameznega delodajalca. V Plačnem kažipotu boste našli tudi povprečja, ki so potrebna pri izračunu nekaterih drugih prejemkov, kot so jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

 

Plačni kažipot 2019

Plačni kažipot 2018

Plačni kažipot 2017


Plačni kažipot 2016


Plačni kažipot 2015

 

Plačni kažipot 2014

Plačni kažipot 2013

 


Avtor: Pravna služba GZS
Pripeti dokumenti