Zapri

 

Objavljeni razpisi EDF za leto 2024

 

Objavljen je delovni program Evropskega obrambnega sklada za leto 2024, ki v celoti ali delno financira raziskovalne in razvojne projekte na področju obrambnih tehnologij in tehnologij za dvojno rabo.

 

Za letošnjih 32 razpisov je namenjenih 1,1 milijarde evrov, od tega 376 za raziskovalne in 722 milijonov evrov za razvojne projekte. 

Rok za prijavo projektov s strani konzorcijev (praviloma vsaj trije subjekti iz vsaj treh držav EU ali Norveške) je 5. november 2024.

 

Letošnji informativni dnevi bodo potekali ob sledečih datumih:

  • nacionalni informativni dan bo potekal 23. maja (Ljubljana)
  • uradni evropski informativni dnevi bodo potekali 28. in 29. maja (Bruselj in online); povezava

 

Prilagamo kratek povzetek letošnjega razpisa in sledeče povezave z dodatnimi informacijami:

Evropski obrambni sklad (EDF)

EDF – delovni program 2024

»Am I eligible for funding?«

»EU Funding and tenders portal« za oddajo prijav

 

Za področje 4. Cyber - Next-Generation Cooperative Cyber Range bo na razpolago kar 48 mil EUR sredstev.

PDF brošura >>

 

 

Evropska komisija in njeni organi za financiranje objavljajo razpise za zbiranje predlogov na portalu Evropske komisije. Sekcija za kibernetsko varnost spremlja takšne razpise in razpise slovenskih organov ter objavlja razpise, ki so vezani za kibernetsko varnost na svojih podstraneh. S tem želimo omogočiti podjetjem in organizacijam, ki se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo lažji pregled aktualnih projektov in razpisov ter povečati možnost sodelovanja slovenskih podjetij in organizacij v mednarodnih projektih.Nacionalna kontaktna točka 

Obzorje Evropa 2021-2027 za področje civilne varnosti (Grozd 3)

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) je posodobilo spletno stran, ki je namenjena informiranju vsebin civilne varnosti, ki se financirajo iz okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 2021-2027 (Obzorje Evropa).

 

Nova spletna stran je namenjena obstoječim in bodočim prijaviteljem, ki prijavljajo raziskovalno-razvojne projekte na javne razpise Obzorje Evropa na področju civilne varnosti (Grozd 3). Namen je ponuditi čim več aktualnih in praktičnih informacij, ki bi povečale in pospešile uspešnost slovenskih prijav na omenjene razpise.

 

Delovni program »Grozd 3 - Civilna varnost za družbo« za obdobje 2023-2024 določa prednostna tematska področja oz. destinacije:

  • Boj proti kriminalu in terorizmu;
  • Upravljanje meja;
  • Odporna infrastruktura; 
  • Kibernetska varnost (varnost omrežij in informacijskih sistemov, certifikacija);
  • Družba, odporna na nesreče; 
  • Podpora varnostnim raziskavam in inovacijam.

 

Objave so namenjene tudi vsem ostalim deležnikom - vladnim in lokalnim organom, javnim agencijam, izvajalcem politik, akademskemu sektorju, raziskovalnim zavodom in financerjem znanstveno-raziskovalne dejavnosti, podjetjem ter civilni družbi, ki jih zanimajo aktivnosti in dogodki, ki jih MVZI  izvaja v vlogi Nacionalne kontaktne točke Obzorje Evropa za civilno varnost.

 

MVZI vabi vse, ki nameravajo v letu 2024 kandidirati na javnem razpisu Obzorje Evropa na področju civilne varnosti (Grozd 3), da jih s svojo kandidaturo predhodno seznanijo. MVZI bo, predvidoma v mesecu aprilu 2024, organiziralo Nacionalni informativni dan, kjer bodo interesentom predstavljene zadnje informacije o javnem razpisu civilne varnosti iz delovnega programa 2023-2024.

Do spletne strani, ki deluje v sklopu portala Obzorje Evropa gov.si, lahko dostopate TUKAJ >>

Nacionalna kontaktna točka:

E-mail: Marusa.arh@gov.si

Telefon: 01 478 47 14