Konferenca o kreativnosti

Dr. Miha Škerlavaj

Dr. Miha Škerlavaj je je prodekan za raziskovanje in redni profesor managementa na Ekonomski Fakulteti v Univerze v Ljubljani ter pridruženi redni profesor za področje vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School. Je cenjeni predavatelj, moderator delavnic in nagrajeni raziskovalec z objavami v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah (Academy of Management Journal, Harvard Business Review, Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly in Human Resource Management). Objavil in uredil je tudi knjigo Capitalizing on creativity: Fostering the implementation of creative ideas at work in študijo primera Outfit7 pri INSEAD Publishing. Njegove raziskave so požele zanimanje vodilnih svetovnih medijev kot je npr. The New York Times. Vključen je v več mednarodnih raziskovalnih projektov s sodelavci iz vodilnih svetovnih poslovnih šol. Ima obsežne mednarodne praktične izkušnje preko delavnic, usposabljanj in svetovanj strankam v Skandinaviji, Srednji in Vzhodni Evropi, in na Kitajskem. Poučuje na EMBA, executive, magistrskih in doktorskih programih v Evropi in Aziji. Redno predava, svetuje in moderira delavnice s praktiki na temo vodenja sprememb in inovacij, organizacijskega razvoja in sprememb, organizacijskih kulture, razvoja vodij, ravnanja z ljudmi pri delu, ter ustvarjalnosti in inovativnosti.