Projektno povezovanje

CYBER


Kontakt:


Grit Ackermann
T: 015898418
E: grit.ackermann@gzs.si

Akronim projekta CYBER
Ime projekta Regional policies for competitive cybersecurity SMEs
Logotip
Opis projekta

 

V današnjem svetu hitrih sprememb, ki čedalje bolj sloni na digitalnih storitvah, predstavljajo vdori kibernetske varnosti grožnjo vladam, podjetjem in državljanom. Ti vdori ne le povzročajo škodo in stroške, temveč tudi spodkopavajo zaupanje uporabnikov spleta.

EU si prizadeva za razvoj rešitev, s katerimi bi odgovorili na te izzive. Njeno strategijo za enotni digitalni trg dopolnjujeta strategija EU za kibernetsko varnost (2013) in direktiva o varnosti omrežij in informacijskih sistemov.

Hkrati s temi izzivi pa se odpirajo tudi nove priložnosti. Cilj strategije Evropa 2020 je zagotoviti, da gospodarstvo EU naslavlja glavne sodobne izzive, ter obenem spodbujati njegovo konkurenčnost. Kibernetska varnost podpira ta cilj in predstavlja priložnost za konkurenčnost MSP. Če jim lahko politika pomaga premagati ključne ovire, se lahko MSP uspešno vključijo v trg kibernetske varnosti, ki raste z neverjetno hitrostjo.

Glavni cilj projekta CYBER je okrepiti konkurenčnost MSP na področju kibernetske varnosti z izboljšanjem nacionalnih politik. Projekt vključuje javne ustanove, ki lahko prispevajo k odpravi ovir zaradi razdrobljenosti trga, pomanjkanja usklajenosti med regionalnimi akterji ter pomanjkanja spretnosti. Rdeča nit predlogov projekta CYBER za izboljšanje politik je inovacijski ekosistem.

 

Povezava
Trajanje 06/2018 – 05/2023
Program Interreg Europe