Projektno povezovanje

Aktualne novice


Revitalizacija mestnih središč & kulturna in kreativna industrija

Članek - glas gospodarstva, november 2020

Avtor - Tanja Faganel, Projektna pisarna, GZS

 

Revitalizacija mestnih središč z razvijanjem novih inovativnih konceptov vključevanja in povezovanja kreativnih industrij, podjetništva in malega trgovstva ter tudi lokalnih odločevalcev/oblasti in skupnosti.

Revitalizacija urbanih mest ali mestna obnova se nanaša na ponovno uporabo stavb ali celotnih površin, za katere je videti, da ne služijo več svojemu namenu. Z revitalizacijo oz. obnovo pridobijo nov potencial za izvajanje povsem novih dejavnosti, ki pogosto prinesejo gospodarske, okoljske in druge družbene koristi.

Prednosti vključevanja kulturne in kreativne industrije v projekte revitalizacije mestnih središč

Kulturna in kreativna industrija (KKI) ima zelo pomembno vlogo pri oblikovanju mestnih politik za zagotavljanje boljših pogojev tako za mestno gospodarstvo kot prebivalce. Z zadostno kritično maso kulture in ustvarjalnosti v mestih prispevamo k razvoju destinacij, privabljamo nove turiste in ohranjamo lokalno prebivalstvo. Z obnovo in oživitvijo mestnih zgodovinskih stavb, pa naj gre za industrijsko, vladno ali vojaško dediščino, mestu zagotovimo poseben in unikaten značaj. Dodana vrednost KKI se odraža tudi na razvoju mestnega gospodarstva, oblikovanju novih/sodobnih oblik dela, sodelovanja, sodela in digitalni transformaciji. Z upoštevanjem principov vključevanja, sodelovanja in trajnostnega razvoja prispeva tudi k dvigu kvalitete (mestnega) življenja. KKI nedvomno igra vlogo aktivatorja in pospeševalca procesov revitalizacije mest.

... za nadaljevanje branja si članek prenesite na svoj računalnik >>>

Fotogalerija