Projektno povezovanje

START CIRCLES


Kontakt:


Petra Arzenšek
T: 015898156
E: Petra.Arzensek@gzs.si

Akronim projekta START CIRCLES
Ime projekta Supporting TrAnsition from lineaR To CIRCuLar valuE chainS / Podpora za prehod iz linearnih v krožne vrednostne verige
Logotip
Opis projekta Glavni cilj projekta je povečanje inovativnosti MSPjev na področju trajnostnega razvoja in učinkovite rabe virov na programskem območju. START CIRCLES bo izboljšal dostop MSP do informacij, aktivnosti in podpornih inovacijskih partnerjev ter krepil in spremljal sodelovanje med MSP in R&R partnerji. Glavni rezultat projekta je trajnostno vključevanje MSP v čezmejne inovacijske mreže in verige vrednosti, ki nudijo podporo krožnemu gospodarstva, in s tem povečanje inovativnosti podjetij ter oblikovanje novih izdelkov/materialov.
Povezava https://www.gzs.si/skupne_naloge/inovativna_slovenija/vsebina_1/Projekti
Trajanje 1.9.2018-31.8.2021
Program Interreg Slovenija-Avstrija