Skills in Metal and Electro Industry - Cro
skillME PROJEKT

Jačanje kompetencija u metalnoj i elektroindustriji Europe


Unatoč visokoj razini nezaposlenosti, u metalnoj i elektroindustriji i dalje nailazimo na slobodna radna mjesta. S obzirom na brz razvoj tehnologije i znanja, tvrtkama je izuzetno teško pronaći kompetentnu radnu snagu koja bi zadovoljila sve kriterije u procesu proizvodnje, a veliku odgovornost za manjak vještina snose zastarjeli sustavi obrazovanja i manjak fleksibilnosti radnika.

Radnici su, s druge strane, suočeni s izazovima konstantnog obrazovanja i brzih promjena unutar industrije gdje moraju ostati konkurentni, produktivni i zapošljivi. Ovo su važni problem koji zahtijevaju hitnu i kontinuiranu pažnju. Kako bi se ispunio cilj reindustrijalizacije Europe, potrebno je poduzeti ekstenzivne mjere ukoliko želimo pravilno odgovoriti na potrebe tržišta.

skillME projekt dizajniran je kao odgovor na takve potrebe. To je zajednički projekt pružatelja usluga stručnog obrazovanja i osposobljavanja, nacionalnih regulatornih partnera i predstavnika poslodavaca metalne i elektroindustrije država članica EU-Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Latvije. Zajednički im je cilj identificirati specifične endemske vještine metalne i elektro industrije i razviti kurikulum s kojim bi se popunile praznine kako bi se osigurao održivi razvoj europskog metalnog i elektro tržišta.

Mnoge tvrtke u ovom sektoru suočene su s velikom diskrepancijom između znanja koje su njihovi radnici stekli u obrazovnom sustavu i seta vještina potrebnih za zaposlenje i stručnosti potrebne za uspješno izvršavanje radnih zadataka. Nemogućnost uvida u važnost naprednog i cjeloživotnog obrazovanja koje oprema radnike s potrebnim kompetencijama za tržište rada može rezultirati u padu produktivnosti za tvrtke i još većim rizikom nezaposlenosti za radnike.

Kao odgovor na takve izazove, zemlje sudionici dizajnirale su skillME projekt da poboljšaju zapošljivost radnika, podignu razinu zaposlenosti i poboljšaju kompetitivnost europskih metalnih i elektro tvrtki na europskoj, ali i svjetskoj razini.

U svojoj suštini, trogodišnji skillME projekt ima za cilj dugoročno poboljšati kompetencije metalne i elektro industrije. Zato mu je zadatak ne samo odrediti najnovije i najraširenije nedostatke u vještinama, nego i identificirati područja kompetencija koje će biti najtraženije u budućnosti. Kao odgovor na te potrebe, projektni partneri žele stvoriti odgovarajući kurikulum koji će ispuniti te nedostatke te ih trajno integrirati u strukovni obrazovni sustav u zemljama koje sudjeluju u projektu i diljem Europe. Kao rezultat, projekt će pojačati kompetencije u targetiranim industrijama, odrediti ishode učenja strukovnih treninga koji će biti usporedivi i dostupni za članice EU te potaknuti mobilnost vježbenika i radnika.

Ovi ciljevi su ostvarivi kroz jaku internacionalnu suradnju između zemalja partnera, partnera u privatnom sektoru i pružatelja usluga strukovnog obrazovanja. S obzirom na inovativan pristup projektu, koji će popuniti nedostatke unutar industrijskih vještina, projektni konzorcijum sastoji se od regulatornih partnera, predstavnika industrije i pružatelja usluga u strukovnom obrazovanju, koji će zajednički obaviti istraživanje koje će se usmjeriti na najčešće izazove s kojima se suočavaju radnici i poslodavci na području upravljanja vještinama te uključiti metalnu i elektroindustriju u dijalog o vještinama koje najviše nedostaju radnicima i tvrtkama.

Na ovaj način, projektni partneri će moći zajednički sudjelovati u definiranju nedostataka u vještinama i na dizajniraju kurikuluma te će zajednički raditi na modernizaciji stručnog obrazovanja i osposobljavanja u vlastitoj zemlji, što će pomoći radnicima da steknu adekvatne kvalifikacije kako bi poboljšali svoju poziciju na tržištu rada i kako bi se popunila slobodna radna mjesta u industrijskom sektoru.

Projektni partneri će također imati velike koristi od međunarodne suradnje jer će im pružiti jedinstvenu priliku da uče jedni od drugih i da izmjenjuju primjere dobre prakse. Projekt će također biti platforma za buduću suradnju između zemalja EU u strukovnom obrazovanju za elektro i metalnu industriju.

Uvjereni smo da će skillMe projekt imati dalekosežne pozitivne efekte na poboljšanje kvalitete usluga i razine znanja u metalnoj i elektro industriji zahvaljujući povezanoj, sinergijskoj i međunarodnoj prirodi projekta te da će potaknuti mobilnosti EU radnika kreiranjem unificiranih kurikuluma koji će omogućiti usporedive kompetencije.

Projekt je su-financiran od strane Europske Komisije i dio je Erasmus+ programa.