Inovativna Slovenija

Novice


Arhiv: Gradivo z info dneva Programa Eurostars

Konec januarja je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavilo Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA.

 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so predhodno potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars.

Strateški cilj javnega razpisa je zagotoviti sofinanciranje za tržno orientirane raziskave in eksperimentalni razvoj s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (MSP, ki se ukvarjajo z RR).

Predmet sofinanciranja so mednarodni, tržno usmerjeni raziskovalno razvojni projekti, ki se izvajajo v obliki raziskav in eksperimentalnega razvoja, pokrivajo katerokoli tehnološko področje programa EUREKA, imajo civilen namen, rezultat morajo biti razviti novi proizvodi, postopki ali storitve.
 
Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars : »EUREKAs Eurostars programme« (v nadaljevanju: mednarodni razpis), ki je objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu. V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 34 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu.
 
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner je bil v okviru mednarodnega razpisa ocenjen pozitivno in so bili partnerji o tem obveščeni s strani EUREKA Sekretariata. Prijava na mednarodni razpis mora biti oddana preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu, do 18. februarja do 20. ure.

 

Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars je na proračunskih postavkah 160051 in 959310, v letu 2016 predvidenih 600.000,00 evrov ter v letu 2017 600.000,00 evrov. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2017, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta. Morebitna sprememba sofinanciranja projekta po letu 2017 se uredi z aneksom k pogodbi.
Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 evrov na leto za posameznega partnerja.
 

Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2016, 2017, 2018 in 2019.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

 Več o programu Eurostars je na voljo tukaj.

Predstavitev z informativnega dneva je na voljo tukaj. 

Fotogalerija