Inovativna Slovenija

 

MISLImo je interna inovacijska dejavnost GZS namenjena razvoju in izboljšavam pri delovanju GZS tako interno, kot tudi v odnosu do članov GZS in širše javnosti.

 

MISLImo sestoji iz treh sklopov aktivnosti:

  • zbiranje, evalvacija, razvoj in realizacija inovacijskih predlogov,
  • pretok informacij in idej ter mreženje in druženje med zaposlenimi in
  • interni dogodki MISLImo in se učimo.

MISLImo support team