ZKŽP na sejmu AGRA 2018

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij se je že tradicionalno predstavila na 56. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Na 450 m2 velikem razstavnem prostoru se je skupaj z GZS-ZKŽP od 25. do 30. avgusta predstavljalo 27 slovenskih kmetijskih in živilskih podjetij. Naš razstavni prostor so obiskali predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predstavniki nove vlade, med drugim predsednik vlade g. Marjan Šarec ter kandidati za ministre. Razstavni prostor so obiskali tudi predstavniki gospodarstva, med drugim predsednik GZS g. Boštjan Gorjup in generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc ter številni drugi predstavniki različnih institucij.

Tako kot vsako leto, je tudi letos v času trajanja sejma v organizaciji GZS-ZKŽP potekal bogat strokovni program. V nedeljo je potekalo srečanje predstavnikov kmetijskih, mlinarskih in pekarskih podjetij. Pregledali smo potek odkupa domače pšenice. Podatki kažejo, da so slovenski mlini do konca avgusta prevzeli okrog 30.000 ton pšenice. Letošnja žetev je prinesla količinsko slab pridelek, srednje kakovosti. Ugotavljamo, da so mlini prevzeli vso pšenico, ki je bila ponujena trgu, nekaj odkupov pa še sledi v naslednjih tednih. Po srečanju je Združenje kmetijskih podjetij pri GZS-ZKŽP z Zvezo slovenske podeželske mladine podpisalo Protokol o medsebojnem sodelovanju. Protokol temelji na razvoju in poglabljanju sodelovanja na področju prenosa znanja in informiranja med kmetijskimi podjetji in mladimi kmeti, v prepričanju, da bo tako sodelovanje pripomoglo k boljšemu razvoju in konkurenčnosti kmetijstva in slovenskega podeželja. 

Na razstavnem prostoru GZS-ZKŽP so se srečali tudi člani Upravnega odbora GZS-ZKŽP. Razgovor je potekal v razgibanem sejemskem vzdušju in v pričakovanju jesenskih sprememb na vladnem parketu. Seveda nas je najbolj zanimalo dogajanje v kmetijskem resorju. Medtem so se člani sektorskega Odbora za mleko udeležili Javne razprave o strateškem načrtu promocije kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje 2019 – 2024. Člani sektorskega odbora za mleko so se nato sestali in obravnavali osnutek strateškega načrta. Med drugim so obravnavali tudi vsebine, ki naj bi se za sektor mleka komunicirale v naslednjem 3 letnem programskem obdobju.

V torek je potekalo neformalno srečanje članov delovne skupine predelovalcev rastlinskih olj. Srečanje smo izkoristili za pregled osnutka pravilnika ter vsebine smernic za označevanje bučnega olja. Osrednji del razprave je potekal glede tehnoloških postopkov pridobivanja bučnega olja in mešanic bučnega olja z rastlinskim oljem. Medtem je v dvorani 2 na Pomurskem sejmu v organizaciji Sekcije za sadjarstvo pri GZS-ZKŽP potekal Sadjarski posvet 2018. Kot vsako leto je tudi letos na sadjarskem posvetu predsednik Sekcije za sadjarstvo zbranim predstavil napoved letine jabolk in hrušk v Sloveniji in v Evropi. Sledila je predstavitev promocije sadja v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih izdelkov, posvet pa  sklenili s predstavitvijo novosti v pridelavi češenj in hrušk ter možnosti tehnoloških izboljšav v sadjarstvu.

V sredo so se srečali partnerji KOC HRANA in SRIP HRANA. Zaključki obeh srečanj so spodbudni za prihodnje generacije mladih, ki vstopajo v strokovno izobraževanje in s tem na trg dela. Sodelovanje na skupnih razvojno-raziskovalnih projektih pa je ključnega pomena za učinkovito poznavanje obstoječe infrastrukture in izkoristek le-te v smeri povečanja inovacijskega potenciala znotraj kmetijskih in živilskih podjetij. Srečanja partnerstva SRIP HRANA  se je udeležilo preko 30 predstavnikov različnih podjetij, razvojnih ter raziskovalnih inštitucij. Glavni namen srečanja je bila predstavitev različnih razvojno-raziskovalnih projektov, ki so sofinancirani s strani različnih ministrstev ter evropskih skladov. Vsi predstavljeni aplikativni projekti so v tesni povezavi s petimi fokusnimi področji strateško razvojno-inovacijskega partnerstva in lahko pomembno pripomorejo k  izvajanju aktivnosti projekta SRIP HRANA. Sledil je podpis Dogovora o sodelovanju na področju prašičereje. GZS-ZKŽP, KGZS in ZZS s tem dogovorom potrjujejo medsebojni interes za izboljšanje konkurenčnosti prašičerejskega sektorja v Sloveniji. Podpisniki ugotavljajo, da je sodelovanje ključno za izboljšanje konkurenčnosti sektorja, tehnološki napredek, povečanje staleža živali ter ohranjanje kakovosti. 

Zadnji dan sejma je potekal 3.  Posvet o javnih  naročilih. Posveta se je udeležilo 80 predstavnikov javnih zavodov iz vse Slovenije, večina organizatorjev prehrane, vodij kuhinj in ustanov ter oseb odgovornih za izvedbo javnih naročil. Namen posveta je bil predstavitev orodja in možnosti uporabe spletne aplikacije, vključno z vsemi posodobitvami, nadgradnjami in statistiko. Poleg tega so udeleženci posveta prejeli odgovore na njihova strokovna in tehnična vprašanja glede priprave javnih naročil za živila in jih vzpodbudili k uporabi info točke, ki deluje v okviru naše zbornice in preko katere lahko pridobijo potrebne informacije. V zaključnem delu posveta so bili udeleženci povabljeni k aktivnem sodelovanju v delovnih skupinah, katerih namen je podrobneje razvrstili živila  v posameznih kategorijah in s tem onemogočiti prijavo ponudnikov z izdelki različne sestave in kakovosti. 

Dogodek kot je sejem AGRA širši javnosti prikazuje kako lahko z medsebojnim sodelovanjem posameznih dejavnosti prispevamo k uspešnosti slovenskega gospodarstva. Prepričani smo, da smo tudi letos širši javnosti uspešno predstavili slovenske blagovne znamke, poslovanje slovenske živilskopredelovalne industrije ter obogatili dogajanje na sejmu z našim raznolikim strokovnim programom.