Vabilo na sadjarski posvet 2023

SADJARSKI POSVET 2023

 

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite tradicionalnega sadjarskega posveta, ki bo potekal v torek 29. avgusta 2023 ob 11. uri na 61. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni (dvorana 5).

Na dogodku bo predstavljena napoved pridelka jabolk in hrušk v letu 2023 ter aktualne tržne razmere v sektorju sadjarstva. Osrednji del posveta bo zaznamovala okrogla miza z naslovom "Zakaj je samooskrba s sadjem v Republiki Sloveniji tako nizka in kako jo povečati?" Stopnja samooskrbe s sadjem je v letu 2021 znašala zgolj 14 odstotnih točk in se je v primerjavi z letom 2020 znižala za 22 odstotnih točk. Zaradi neugodnih vremenskih razmer je domača proizvodnja sadja v 2021 dosegla 34.000 ton, kar je za 70 % manj kot v letu 2020. Pridelava sadja je zelo odvisna od vremenskih razmer, po drugi strani pa ima na voljo številne možnosti prilagajanja, ki jih omogočajo ukrepi skupne kmetijske politike. Kljub temu se slovenski sadjarji soočajo z mnogimi izzivi, ki otežujejo nadaljnji razvoj in zmanjšujejo njihovo konkurenčno prednost na trgu. Namen okrogle mize je z izbranimi sogovorniki celovito osvetliti vse aktualne izzive in skupaj poiskati ustrezne rešitve. 

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Lep pozdrav,
Strokovna služba GZS-ZKŽP

Dodatne informacije:
Dr. Vesna Miličić (T: 01 58 98 109; vesna.milicic@gzs.si)

PROGRAM

11:00- 11:05 

Pozdrav predsednika Združenja za sadjarstvo pri GZS-ZKŽP

Boštjan Kozole

11:05- 11:30

Stanje in napoved pridelka jabolk in hrušk v letu 2023
Dr. Vesna Miličić, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

11:30- 11:40

Uvod v okroglo mizo 
Dr. Tatjana Zagorc, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

11:40- 12:40

Okrogla miza: "Zakaj je samooskrba s sadjem v Republiki Sloveniji tako nizka in kako jo povečati?"

Sodelujoči: 

- Irena Šinko, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

- Mag. Primož Marolt, Inšpekcija za kmetijstvo, MKGP

- Dr. Janez Posedi, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo

   rastlin, MKGP

- Dr. Robert Veberič, UL, BF. Oddelek za agronomijo

- Dr. Tatjana Zagorc, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Moderator: 

Boštjan Kozole

12:40- 13:00

Razprava in zaključek

*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.