RAZSTAVLJAVCI


 
     
 Ljubljanske mlekarne d.o.o.        Perutnina Ptuj d.d.               Mlekarna Planika d.o.o.            Radenska d.o.o.  Jeruzalem SAT d.o.o.     Meso Kamnik d.d.   
               
               
 Pivka perutninarstvo d.d.  Kras mesnopredelovalna industrija d.o.o.  Pomurske mlekarne d.d.   Mlekarna Celeia, d.o.o. Panvita MIR d.d.  Ahac d.o.o.   
               
 Žito, d.o.o.  Tovarna olja GEA, d.o.o.            

 

                                   

                                              

Jata Emona d.o.o. BIO SAD d.o.o.  Delamaris d.o.o. 
               Meja Šentjur d.o.o.