Zapri


Knjižica Z gibanjem do zdravja 2016 z datumi organiziranih testov hoje po celi Sloveniji

Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu

Kontakti območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)

Kontakti zdravstveno vzgojnih centrov (ZVC)

Kontakti regijskih pisarn Olimpijskega komiteja Slovenije  Združenja športnih zvez (OKSZŠZ)

Dostop do spletnih gradiv o brezplačnih preventivnih zdravstvenih programih in zdravem življenjskem slogu najdete na spletni strani CINDI Slovenije

Na portalu Zrno zdravja lahko poiščete dobre zglede, priporočila, gibalne vaje in številna predavanja strokovnjakov. Zbrani so številni primeri dobrih praks, ki dokazujejo, da je mogoče za vsak vloženi evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, ustvariti oz. privarčevati vsaj 3 evre zaradi manjših stroškov izostajanja od dela.

V okviru projekta Promocija zdravja – Zdravi od glave do pet, ki ga vodi Pravna služba GZS in ga sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije želimo spodbuditi in krepiti strateško partnerstvo slovenskih delodajalcev na področju zdravih delovnih mest. Vabimo vas k podpisu memoranduma Iniciativa za zdrava delovna mesta.

Portal Točka promocije zdravja zaposlenim in delodajalcem predlaga aktivnosti, ukrepe in produkte, ki jih lahko uporabite zase in za zaposlene v podjetju, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja. 

V okviru projekta Na mavrici zdravja, v katerem sodeluje sedem združenj storitvenih dejavnosti v sistemu GZS, si lahko ogledate elektronske novice "Zdravi izzivi", ki izhajajo vsakih 14 dni.