Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo

Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo


Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo ( ZTOUPI) deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Člani združenja so podjetja iz tekstilne (C13), oblačilne (C14) in usnjarsko predelovalne dejavnosti (C15). V skladu z Zakonom o gospodarskih zbornicah je članstvo v združenju od leta 2006 dalje prostovoljno. Združenje vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo direktorji podjetij - članov združenja. 

Brez ustreznega strateškega povezovanja v krizi in pod pritiskom globalizacije, praktično nihče ne more preživeti – še posebej ne v delovno intenzivnih panogah, kamor sodi tekstilna, oblačilna in usnjarsko predelovalna industrija. Zato je najpomembnejša naloga združenja povezovanje tekstilnih, oblačilni in usnjarsko predelovalnih podjetij ter zastopanje njihovih interesov do države in sindikatov.

Prednostne naloge ZTOUPI so:

 1. Zastopanje stališč članov ZTOUPI do vlade in posameznih ministrstev
 2. Povezovanje članov združenja
 3. Kolektivno dogovarjanje - kolektivna pogodba dejavnosti
 4. Izobraževanje in usposabljanje
 5. Spremljanje in vpliv na slovensko in evropsko zakonodajo
 6. Spodbujanje mednarodnega sodelovanja
 7. Spremljanje in analiziranje stanja v slovenski in evropski TOUPI
 8. Sodelovanje v razvojnem projektuCORNET - AOP4WATER
 9. Popularizacija TOUPI
 10. Informiranje članov
 11. Pomoč članom združenja v projektih, ki jih definirajo po lastni presoji in potrebi

Združenje je član mednarodnih panožnih asociacij, kjer zastopa interese slovenske TOUPI:

EURATEX – Evropsko združenje tekstilne in oblačilne industrije

CEC – Evropsko združenje proizvajalcev obutve

Cilj združenja je doseči čim večje članstvo podjetij iz panoge, saj bo tako mogoče dobiti boljši vpogled v različne potrebe in želje podjetij, združenje kot zastopnik interesov te industrije pa bo bolj reprezentativno in uspešno v dialogu z državo in s sindikati.

Vabimo vas, da postanete naš član!

Pravila ZTOUPI

Pristopni obrazec


Avtor: ZTOUPI