Medijska zbornica


Skupščina GZS je na svoji seji 22. maja 2012 potrdila ustanovitev Medijske zbornice, ki bo nadaljevala in nadgradila delo dosedanjega Združenja založnikov časopisov in revij, Združenja za radiodifuzijo in Združenja grafične industrije.

Medijska zbornica deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Svoje različne interese članice uresničujejo v okviru enega ali več združenj organiziranih znotraj matične Zbornice:

  • Združenje založnikov časopisov in revij.
  • Združenje grafične dejavnosti,
  • Združenje radiodifuznih medijev,

Medijska zbornica
Predsednik Rajko Djordjevič, VTV STUDIO d.o.o., Velenje

UO  Združenje radiodifuznih medijev:

Rajko Djordjevič, VTV Studio d.o.o., predsednik
Nataša Harej, Radio Triglav Jesenice d.o.o., namestnica predsednika
Tomaž Čop, Radio Robin d.o.o.
Gregor Memedovič Radio Center d.o.o.
Mitja Podgajski TV Idea - Kanal 10 d.o.o.
Damjan Damjanovič NTV24.si d.d.

Strokovna služba Medijske zbornice
Direktorica Irma Butina
E-mail:  irma.butina@gzs.si

Naslov Medijske zbornice:

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel.: 01/5898 313
Faks: 01/5898 100

 

 


Avtor: Medijska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.