Iniciativa za zdrava delovna mesta

 

 

Način vodenja zelo pomembno vpliva na vzdušje, odnose, organizacijsko kulturo in vedenje v organizaciji.  Pomembno je, da se zaposleni počutijo spoštovane in opažene ter da lahko zadovoljujejo različne potrebe, ki so,  ob dobrem vodenju, v določenem delu skladne s potrebami organizacije. Tak način vodenja zagotavlja zaposlenim občutek varnosti in pripadnosti, kar odločilno vpliva na dobro počutje in zdravje zaposlenih.

Nasprotno pa vodenje, ki spodbuja napeta vzdušja in ohranja slabe delovne pogoje, vodi v trajno znižanje kakovosti zdravja zaposlenih. Govorimo o psihosocialnih tveganjih, ki se odražajo v povečani ravni stresa. Posledice so vidne ne le na zdravju posameznika, temveč tudi v delovni organizaciji, v povečanem absentizmu in zaradi visokih stroškov, povezanih z dolgo odsotnostjo z dela, tudi v širši družbi. Trendi nakazujejo, da se povečuje delež izgube delovnih dni prav zaradi posledic prekomernih psihosocialnih obremenitev, ki  znaša že tudi do 60 %.

Vodstveni in vodilni delavci, ki so glavna ciljna skupina tega projekta, torej s svojim vodenjem neposredno vplivajo na zdravje svojih zaposlenih. Vodenje organizacij poteka večplastno, pogosto so strukture vodenja organizirane tako, kot je razvidno iz slike. 

Zavedanje pomena promocije zdravja je neposredno povezano s stopnjo kulture korporativnega upravljanja, ki med drugim neposredno vpliva tudi na zdravje zaposlenih. Korporativno upravljanje zajema vse vidike organiziranosti podjetja in je neposredni pokazatelj poslovnega uspeha. Vodje kot nosilci organizacijske kulture lahko širijo spremembe šele takrat ko sami verjamejo vanje, zato je pomembno da sami, na osebnem nivoju verjamejo v celostni pristop k zdravju in njegovo promocijo na delovnem mestu.
Projekt »Promocija zdravja – Zdravi od glave do pet« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.