Zapri

Vrh slovenskega gospodarstva: Most gospodarstva, vlade in širše družbe za varnejšo in boljšo prihodnost

Energetska samozadostnost Slovenije, pohitritev postopkov umeščanja investicij v prostor, vzpostavitev dolgoročnega napovedovanja potreb po kompetencah in kadrih, zagotovitev hitrejšega zaposlovanja tujcev, skupna platforma za internacionalizacijo gospodarstva, vzpostavitev pilotnih in demo centrov, gospodarstvu prilagojeni razpisi za vire financiranja ter podpora skladov tveganega kapitala sodijo med ključna področja, ki zahtevajo prioritetno obravnavo. To so sklenili predstavniki gospodarstva, vlade in širše družbe na 17. Vrhu slovenskega gospodarstva. Prek 500 udeležencev je na dogodku v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije poudarilo pomen sodelovanja in povezovanja ter na tak način gradilo mostove prihodnosti.

Predstavitev platforme SloGlobal

Gre za mrežo poslovnih in podjetnih Slovencev ali njihovih potomcev iz vsega sveta.

Vabilo: PSIHOLOŠKA VARNOST V PODJETJIH

Vabilo: PSIHOLOŠKA VARNOST V PODJETJIH

SRIP MATPRO in SRIP TOP vabita na strokovno srečanje in delavnico PSIHOLOŠKA VARNOST V PODJETJIH. Na delavnici bomo spoznali elemente psihološke varnosti in razumeli principe in ozadje delovanja ljudi. Spoznali bomo različne načine, tehnike in principe grajenja psihološke varnosti v podjetjih, ki vam bodo pomagali, da v vaših podjetjih ustvarite občutek varnosti za zaposlene in jih pripravite za naslednje korake, ki jih zahtevajo trenutne razmere in razvoj.

POSVET SRIP-a MATPRO 2022: MATERIALI BODO KLJUČNI ZA ZELENI PREHOD

POSVET SRIP-a MATPRO 2022: MATERIALI BODO KLJUČNI ZA ZELENI PREHOD

Portorož, 13. oktober 2022 – Pod naslovom Pot do zelenega proizvoda - trajnost izven okvirjev poteka danes v Portorožu tradicionalni letni posvet Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). Osrednja tema srečanja predstavnikov gospodarstva, znanstveno-raziskovalne sfere in države je tokrat pot, ki od zelenih materialov preko zelenega oblikovanja in zelenega procesa vodi do zelenega proizvoda. Da SRIP MATPRO odlično povezuje in gradi most med državo, institucijami znanja in podjetji, kaže udeležba okoli 100 predstavnikov vseh treh deležnikov na posvetu, ki se zavedajo, da vsaka uspešna zelena zgodba vsakega podjetja pomeni z dvigom produktivnosti, dodane vrednosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva dobrobit za vse.

#razpisi: Razpis EUIPO za MSP na področju intelektualne lastnine

Na voljo je finančna pomoč za znamke, modele in patente.

SRIP MATPRO o pomenu in vlogi materialov pri prehodu v zeleno, brezogljično družbo

O vlogi kovinskih materialov, razvoju novih naprednih lahkih materialov, pomenu raziskav, reciklaže in trajnosti kot potencialnih priložnostih za rast in razvoj so na strokovni konferenci z naslovom Vloga materialov pri prehodu v zeleno, brezogljično družbo razpravljali predstavniki Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). Dogodek je potekal v okviru »Meseca Industrije 4.0 in robotike« v Digitalnem središču Slovenije.

SRIP MATPRO na EXPO 2020 Dubaj

SRIP MATPRO na EXPO 2020 Dubaj

Osrednji dogodek dvodnevnega obiska je bil poslovni forum ADVANCED MATERIALS FOR THE GREEN FUTURE 22. novembra v slovenskem paviljonu. Govorci iz znanstveno raziskovalnih ustanov in podjetij so osvetlili slovensko industrijo naprednih materialov in tehnično-tehnološke rešitve za pametne tovarne. Predstavili so slovenska razvojna prizadevanja in dosežke na navedenih področjih in poželi zanimanje obiskovalcev foruma, z odzivom poslovne javnosti pa so zadovoljni.

SRIP MATPRO za zeleno, digitalno in konkurenčno gospodarstvo: Skupaj zmoremo več

7. oktobra 2021 je v Portorožu potekal tradicionalni letni posvet Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). Osrednje teme srečanja predstavnikov gospodarstva, znanstveno-raziskovalne sfere in države so se navezovale na nove priložnosti za sodelovanje ter možnosti dostopa do domačih in evropskih finančnih sredstev za uspešen prehod v zeleno, digitalno in konkurenčno gospodarstvo v luči nove raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.

#poročilo: Uspešno zaključena virtualna razstava Materiali Prihodnosti / Future Materials15

15. januarja 2021 se je uspešno zaključila trimesečna spletna razstava Materiali prihodnosti / Future Materials, ki je bila postavljena v virtualnem prostoru GZS. Na njej so svoje inovativne materiale predstavila podjetja Beti, Helios, I

#koronainfo: Likvidnost in finance: vaša vprašanja in odgovori

Poslovni nasveti v času koronavirusa s področja likvidnosti in financ.

SRIP MATPRO z odlično popotnico v tretjo fazo delovanja

Predstavniki Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) so 17. 10. 2019 na posvetu z naslovom »Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov« v Portorožu premierno predstavili modularni izobraževalni program na področju kompozitov. Po najvišje ocenjenem vmesnem vrednotenju SRIP-a pa so pred partnerstvom že novi cilji, usmerjeni v raziskave in razvoj, ravnanje s človeškimi viri, internacionalizacijo in trajnostno delovanje vseh deležnikov SRIP-a.

Predstavniki SRIP-ov, gospodarstva in institucij znanja Vladi RS: Sprejmite pet sklepov za Slovenijo prihodnosti

Predstavniki devetih strateških razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP-ov), gospodarstva in institucij znanja so 19. 10. 2017 na posvetu Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige sprejeli pet sklepov z naslovom Za Slovenijo prihodnosti, ki jih predlagajo Vladi RS in relevantnim ministrstvom v sprejem in izvedbo. Med sklepi izpostavljajo dolgoročno napovedovanje potreb po kadrih in kompetencah, ki bo učinkovito podpiralo pravočasno prilagajanje kadrov na razvojne spremembe. Država naj v ta namen vzpostavi pilotni projekt in zagotovi sistemsko financiranje karierne platforme s ciljem zmanjševanja strukturnih neskladij in povečevanja konkurenčnosti podjetij na globalnem trgu. Sklepe je predsednik GZS Boštjan Gorjup ob koncu posveta predal državnemu sekretarju na SVRK Francu Matjažu Zupančiču.