Zapri

Arhiv: #varstvo okolja: Podnebno-energetski zakonodajni paket Pripravljeni na 55

Evropska komisija je 14. julija objavila sveženj predlogov, s katerimi želi politike EU na področju podnebja, energije, rabe zemljišč, prometa in obdavčitve pripraviti na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

Predlogi prinašajo ukrepe, s katerimi bo mogoče velikopotezno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kot to določa Evropski podnebni zakon. Med predlaganimi ukrepi so med drugim: 

  • uvedba trgovanja z emisijami v sektorjih prometa in stavb, 
  • poostritev sedanjega sistema EU za trgovanje z emisijami, 
  • ukrepi za preprečevanje selitve virov ogljikovega dioksida, 
  • večja poraba energije iz obnovljivih virov, 
  • večja energijska učinkovitost.

 

Vir: Evropska komisija

Pri sistemu trgovanja z emisijami (ETS) Komisija predlaga, da se zgornja meja skupnih emisij nadalje zniža, letna stopnja njihovega zmanjšanja pa poveča. Z uredbo o porazdelitvi bremen se državam članicam določajo velikopoteznejši cilji za zmanjšanje emisij iz stavb, cestnega prometa, kmetijstva in odpadkov. Cilji še naprej temeljijo na merilu bruto družbenega proizvoda na prebivalca z upoštevanjem stroškovne učinkovitosti.

Slovensko predsedstvo meni, da je za učinkovito doseganje ciljev vsake države članice ključnega pomena omogočanje prožnosti. Države članice imajo različne izhodiščne položaje in se ukvarjajo z različnimi okoliščinami, zato univerzalnih rešitev ni. Doseči pa moramo skupni cilj ­–- izpolnjevanje naših podnebnih zavez.

Komisija predlaga tudi nov mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo po vzoru sistema ETS določal cene ogljika za uvoz določenih produktov. To bo preprečilo selitev industrije iz EU v tretje države in spodbudilo proizvajalce iz teh držav k zmanjšanju emisij.

 Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

[Povzeto po spletni strani GZS-Slžbe za varstvo okolja]

Fotogalerija