Varstvo okolja

Aktualno


Ali ste dobavitelj goriva, morda boste potrebovali novo dovoljenje

Leta 2027 se na ravni EU vzpostavlja nov sistem trgovanja z emisijskimi kupon v sektorju cestnega prometa in dodatnih sektorjih, opredeljenih v Prilogi III k revidirani Direktivi 2003/87/ES (v nadaljevanju: sistem ETS2). Dobavitelji goriva, ki so regulirani subjekti v okviru tega sistema, bodo svojo dejavnost po 1. 1. 2025 lahko opravljali le na podlagi pravnomočnega dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, zato se določene aktivnosti pričakujejo že v letu 2024. Več informacij lahko najdete v omenjeni direktivi in tukaj: ETS2 : buildings, road transport and additional sectors - European Commission (europa.eu). Da bi vas podprli pri pripravi na prihajajoče novosti za regulirane subjekte v okviru sistema ETS2, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo organizira dva informativna dogodka osredotočena na izvajanje tega sistema. Na obeh dogodkih bodo strokovnjaki zagotovili celovit vpogled v izvajanje sistema ETS2 in odgovarjali na morebitna vprašanja v zvezi z novimi predpisi in obveznostmi.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.