Stanje v okolju se vztrajno izboljšuje

Poročila o stanju okolja kažejo, da se to izboljšuje, najslabši so rezultati pri zraku in onesnaženosti tal na posameznih območjih.

Zakon o varstvu okolja naj bi odpravil nejasnosti in pomanjkljivosti.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v številki revije Glas gospodarstva junij. Bi se radi naročili na celotno revijo?