Kreativna skupina

Fizični in spletni dogodki

Organiziramo vrhunske kreativne dogodke

  • kreativna zasnova
  • organizacija in izvedba
  • spletni dogodki preko Microsoft Teams ali Zoom
  • vabljenje
  • promocija
  • oblikovanje
  • medijska podpora


Glavne reference

Nagrade GZS
Dan inovativnosti
Vrh slovenskega gospodarstva
Vrh malega gospodarstva
Konferenca reciklažne industrije
Okoljski dan GZS
Konferenca GoDigital
Future razstave
Dan delodajalcev
Posvet Komunalne čistilne naprave (KČN) DO 2.000 PE

Seminarji Kreativno vodenje

Organiziramo Kreativne trojčke na temo kreativnega vodenja