Sekcija za Kibernetsko Varnost

Novice


18. seja IO Sekv

Stopili smo v leto, ko napovedi analitikov ne kažejo na zmanjševanje kibernetskih groženj. Te dobivajo nove oblike vedno bolj usmerjenega delovanja na konkretne cilje. V preteklem letu analitiki poročajo o največjih vdorih do sedaj. Raziskava Statističnega urada RS kaže, da je 14% podjetij najmanj enkrat imelo težave zaradi kibernetskih varnostnih incidentov.

 

Izvršilni odbor SeKV je na svoji 18.seji obravnaval ključne usmeritve za delov v letu 2020 in še posebej o Akcijskem načrtu IKT Hm – Kibernetska varnost, sodelovanju v projektu Cyber in nadaljnjih aktivnostih v zvezi s Kompetenčnim centrom kibernetske varnosti. Sodelovanje članov v projektih bo še naprej težišče delovanja. V tem letu bomo strmeli k nadaljnjem izboljšanju aktivnosti ozaveščanja vodilnih o kibernetskih tveganjih, strokovnih izobraževanj specialistov kibernetske varnosti, posredovanju informacij o načrtovanih aktivnostih (dogodki, razpisi, mednarodno sodelovanje,..) in aktivnostih za oblikovanje pobud in konceptov razvojnih projektov v okviru SRIP.

Fotogalerija