Sekcija za Kibernetsko Varnost

Novice


Arhiv: 22. seja IO SeKV

Na 22. seji je IO SeKV obravnaval usmeritve za delo SeKV v letu 2021. V letu 2020 so bile tudi v pogojih COVID-19 izvedene številne aktivnosti in zagotovljena dobra izhodišča za nadaljnje delo. IO SeKV je podal usmeritve za vključevanje v pripravo nacionalne strategije kibernetske varnosti in akcijskega načrta ter načrt aktivnosti SeKV. Leto bo posvečeno obravnavanju kibernetskih groženj in njihovi povezavi s poslovanjem podjetij, praktičnem usposabljanju specialistov na tekmovanjih in vajah in ostalih aktivnostih prepoznavnosti članov v domačem in mednarodnem prostoru. IO SeKV je posebej obravnaval seznam priporočenih strokovnih certifikatov, ki predstavljajo zagotovilo kakovosti izvajalcev storitev v sektorju kibernetske varnosti.  

Fotogalerija