Sekcija za Kibernetsko Varnost

Novice


Hiter razvoj digitalizacije bo kibernetska tveganja še povečal

 

Podjetja v sektorju kibernetske varnosti so v letu 2021 v organizaciji članov SeKV intenzivirala praktična usposabljanja na tekmovanju CyberNight. S sodelovanjem številnih podjetij, URSIV in MO so specialisti prvič a uspešno sodelovali na mednarodnih tekmovanjih European Cyber Security Challenge in Locked Shields. Razvoj kompetenc je ključnega pomena za nadaljnji razvoj zmogljivosti področja. Pridobivanje praktičnih znanj bo prispevalo k pridobivanju strokovnih certifikatov, ki so nujni za kakovostno izvajanje storitev na področju kibernetske varnosti. 

 

Člani SeKV so v sodelovanju z DIHS in SPIRIT na Tednu kibernetske varnosti predstavili dobro prakso pri razvoju odpornosti na kibernetske grožnje. Predstavljen razvoj zmogljivosti podjetij in univerz je garancija za uspešno izvajanje storitev s katerimi podjetja v sektorju kibernetske varnosti pomagajo k zagotavljanju odpornosti podjetjem in javnemu sektorju.

 

Za leto 2022 se ne napoveduje zmanjševanje groženj v kibernetskem prostoru. Hiter razvoj digitalizacije bo kibernetska tveganja še povečal in od izvajalcev storitev zahteval stalno izboljšavo kompetenc, od vodij programov digitalne transformacije do vključevanja ukrepov kibernetske varnosti že ob samem začetku projektov sprememb. S potrjenim programom dela SeKV v letu 2022 se IO zavezuje še k veči intenzivnosti delovanja.

Fotogalerija