SKUPAJ-gradniki zdravja

Arhiv: Kako prihraniti pri izdelavi ocene tveganja in načrta promocije zdravja

V torek, 17. maja 2016 se je v organizaciji GZS-PTZ odvil še en dogodek v sklopu projektnih delavnic - 7. Podjetniški klepet.  

Uvodoma je direktorica PTZ in vodja projekta, mag. Vida Kožar pozdravila udeležence in v svojem nagovoru poudarila pomen zdravih zaposlenih, na kar lahko delodajalci vplivajo skozi načrt promocije zdravja na delovnem mestu. Vsak finančni vložek v zdravje zaposlenih se povrne 2,5 do 4,8 krat.

 

Prva gostja – Jasna Brovč Potokar, direktorica podjetja BP VISION d.o.o. – je v svoji predstavitvi podala primere za izdelavo načrta promocije zdravja. Delodajalec lahko uredi izboljšave na tri načine:

1.       Organizacijsko: predvsem v malih podjetjih se priporoča uvesti fleksibilnost dela, še posebej, če gre za nedinamično delovno mesto. Prav tako je zaposlene smiselno vključiti v oblikovanje načrta, saj so na ta način pomemben del ekipe in se počutijo bolj pripadne

2.       Okoljsko: ureditev skupnega družabnega prostora, zagotavljanje spodbudnega prostora, ipd

3.       Individualni ukrepi: financiranje športnih aktivnosti, spodbujanje zdravega prehranjevanja, programi opuščanja kajenja, podpora duševnega dobrega počutja

Delodajalcem svetuje še, naj pripravijo spodbudno, vabljivo in razgibano delovno okolje ter naj bo pri tem ustvarjalen. Po potrebi naj se posvetuje s stroko (kaj so zdravi prigrizki, kakšne so primerne količine nekega živila – npr. če so v podjetju na voljo jabolka, kakšna je priporočljiva dnevna količina, ipd).

Ob koncu leta je smiselno preveriti učinke in o tem komunicirati z zaposlenimi. Predhodno pa je potrebno oblikovati kriterije za ocenjevanje.

Nataša Kramar iz Zavoda Varen sem je predstavila spletna orodja OiRA za izdelavo ocene tveganja in izvedla tudi praktičen prikaz. Tako izdelana ocena je lahko priznana le, če direktor ali pooblaščena oseba predhodno opravi 8-urno usposabljanje pri podjetjih, ki so registrirana na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V kratkem bo razvitih 17 orodij, možno pa je orodje razviti na pobudo zainteresirane skupine. Strošek razvijanja je 8.000 EUR.

V orodje pa lahko vsakdo vstopi kot gost in se s tem izobražuje, pri tem pa lahko s konstruktivnimi pripombami pomaga izboljšati orodje, saj vsakdo svoje delovno mesto najbolje pozna. 

V tretji temi je Branka Drnovšek Adamlje iz podjetja Konto+ podala iztočnico: bolniška odsotnost je za podjetje strošek. Nek obseg dela izpade v vsakem primeru, četudi odsotnega nekdo nadomešča, saj potem izpade delo nadomeščajočega zaposlenega. Zato je tudi s tega vidika priporočljivo podpirati skrb za zdravje zaposlenih. Podjetje lahko izdela promocijo zdravja z nizkim finančnim vložkom, ali pa konkretnimi sredstvi. Vedno lahko te izdatke knjiži kot stroške, če ima izdatek tekstovno podlago v načrtu promocije zdravja, vendar le v primeru, ko je nakupljeno blago/storitev na voljo vsem zaposlenim. Primer: jabolka, ki so na voljo zaposlenim v vsakem trenutku, oprema družabnega prostora, nakup vstopnic za kulturne ali športne prireditve. Ni nujno, da se tega udeležujejo vsi, mora pa biti na razpolago vsem.

Predstavitve predavateljic:

KADROVSKI VIDIK PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU, Jasna Brovč Potokar

PRIHRANITE S SAMOSTOJNO IZDELANO IZJAVO O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA, Nataša Kramar

PROMOCIJA ZDRAVJA KOT BONITETA ALI DAVČNO PRIZNAN STROŠEK, Branka Drnovšek Adamlje

Fotogalerija