SKUPAJ-gradniki zdravja

 

V petek, 6. novembra, 2015 je v sklopu sejma Narava – zdravje 2015 potekala Problemska konferenca SKUPAJ – gradniki zdravja, organizirana v okviru istoimenskega projekta. K udeležbi so bila vabljena mikro in mala podjetja, zaradi projektne vsebine pa še posebej dobrodošla tista s področja trgovine, mesarstva in pekarstva. 

Udeleženci so se v uvodnih nagovorih seznanili z vsebino projekta, kot prvi strokovni predavatelj pa je prof.dr. Metoda Dodič Fikfak spregovorila o poklicnih boleznih trgovcev mesarjev in pekov. V svojem predavanju je večkrat opozorila, da je predvsem človek sam tisti, ki se mora zavedati tveganj na delovnem mestu in poskrbeti, da je le-to urejeno na ustrezen način. Posebni gost, g. Lorenzo Munar iz Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), je predstavil pomen obstoja te agencije, ki je glavni generator razvoja spletnih orodij OiRA. V svoji osnovni dejavnosti delujejo predvsem kot podpora podjetjem v smislu zaznavanja potreb zaposlenih s področja tveganja in varnosti na delovnih mestih. V nadaljevanju je ga. Nataša Kramar predstavila uporabo spletnega orodja OiRA (spletno orodje za izdelavo ocene tveganja na delovnem mestu), pri čemer so se udeleženci lahko prepričali o njegovi enostavni uporabi.

Ga. Alenka Planinc Rozman iz podjetja plAnincA je pripravila vsebino z aktualno tematiko absentizma in prezentizma. Gre za dve podobi enega problema in to sta stres in preobremenjenost na delovnem mestu. Tako delodajalci kot delavci morajo biti pozorni na simptome, saj oba pojava vodita v poslabšanje zdravja, za podjetje pa posledična nižja storilnost kmalu dobi znaten negativni finančni učinek.

Država preko Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ureja to področje. Podjetja morajo imeti izdelano oceno tveganja delovnega mesta, prav tako pa tudi načrt promocije zdravja na delovnem mestu. Podrobneje je zakonska določila razložila ga. Metka Penko Natlačen iz Gospodarske zbornice Slovenije. Sankcije v primeru kršitev so zelo visoke, je pa mogoče prav z izvajanjem promocije zdravja mogoče izkoristiti tudi davčne olajšave, je povedala ga. Branka Drnovšek Adamlje iz podjetja Konto+. Tako država tudi spodbuja, da načrt promocije zdravja ni le dokument v predalu, ampak ga delodajalci in zaposleni dejansko živijo. Kako naj mala in mikro podjetja izdelajo načrt, pa je razložil mag. Borut Brezovar, bivši glavni inšpektor za delo.

Področje zdravja in varnosti na delovnem mestu je resnično kompleksno. Po eni strani zelo zahtevno in ne zastonj, pod drugi strani pa skrb za to področje prinaša koristi tako za zaposlene, kot za delodajalce.

Projekt  »SKUPAJ – gradniki zdravja« - «S skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016  finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Predstavitve posameznih govorcev so na voljo tukaj: