SKUPAJ-gradniki zdravja

Vsebina projekta

 

Projektni partnerji bodo v okviru projekta pripravili tri slovenske različice orodij OiRA, ki bo omogočala poklicem, katere v večinskem deležu zastopajo naše organizacije v mikro, malih in srednjih podjetjih (trgovci, peki, mesarji), brezplačno izdelavo ocene tveganja, ki bo lahko dostopna in tako uporabna za hitre posodobitve ocen tveganja na delovnem mestu.

 

Da bi ta orodja dosegla čim višji odstotek ciljne publike, bodo tekom projekta ves čas organizirane različne aktivnosti (konference, delavnice, …), preko katerih bomo ciljno javnost osveščali in informirali o pomenu preventive na delovnem mestu.

 

Projekt bo potekal v obdobju od 1.9.2015  do 31.10.2016.