SKUPAJ-gradniki zdravja

Namen projekta

 

Osveščenost glede zdravega in varnega dela je po dosedanjih izkušnjah, zakonskih obvezah in praksi bila izključno v rokah delodajalca. Ta praksa ni dala dobrih rezultatov, saj so nezgode pri delu, odsotnost z dela (absentizem), nevarnosti prezentizma, pojav preobremenjenosti, poklicne izgorelosti, psihosocialnih motenj, konfliktov na delovnem mestu, itd., še kako realno stanje.

 

Zato bomo projektni partnerji informirali ciljne skupine o vsebinah, ki dajejo poudarek preventivi ter pri teh vsebinah povezovali tako delavce kot delodajalce.

 

 

Cilji projekta:

 

-          Človek, gradnik lastnega zdravja.

Cilj je v ospredje postaviti človeka kot najpomembnejši člen v verigi dela, delovne organizacije, organiziranja dela in kot organizatorja - skrbnika lastne varnosti in zdravja.

 

-          Tri interaktivna spletna orodja OiRA; trgovinska, pekovska in mesarska dejavnost,

ki bodo omogočila in pripomogla k izboljšanju dejanske varnosti delovnih mest, zmanjšanju števila nesreč na delovnem mestu in poškodb, bolniških odsotnosti ter navsezadnje zmanjšanje stroškov izdelave ocene tveganja.

 

-          575 aktivno vključenih oseb v projektne aktivnosti.

 

-          Recipročnost kot povratna vzajemnost

Pomen korelativnosti pojmov pravica in dolžnost. Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost, telesno in duševno zdravje pri delu ter osebnostno celovitost. Delodajalec ima pravico do zdravega, produktivnega in zadovoljnega delavca. Oba imata dolžnost ravnati v smeri doseganja teh ciljev, saj lahko samo v simbiozi, skupaj, ustvarita najboljše rezultate

 

-          Informiranost, dvig digitalnih spretnosti in znanj.

 

-          Sodelovanje med delodajalcem in delavcem.

 

-          Aktivna udeležba, vključitev in dvig znanj s področja varnosti in zdravja med vstopajočimi na trg dela.

 

-          Predstavitev projektnih rešitev, dognanj strokovnjakov, primerov dobrih praks, za izboljšanje delovnih pogojev in organizacije dela med širšo strukturo zaposlenih, katerih reprezentativni predstavnik je partnerski konzorcij.