SKUPAJ-gradniki zdravja

Arhiv: Moč razuma in integritete – pot do boljšega zdravja zaposlenih

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, ki neprekinjeno, transparentno in uspešno deluje že 66 let ter se lahko pohvali z najdaljšim stažem sklepanja kolektivnih pogodb v Sloveniji, je 7. oktobra 2016 (na svetovni dan dostojnega dela) v Central hotelu v Ljubljani organiziral že 34. tradicionalni posvet - Žužkovi dnevi. Osrednji temi strokovnega posveta sta bili poklicne bolezni in zdravo delovno okolje. 

Namen strokovnega posveta je bil, da bi bili delavci v obrti in drobnem gospodarstvu deležni dodatnega strokovnega usposabljanja in da bi dobili širino, ki jo vsak dela zmožni človek danes nujno potrebuje za lažje razumevanje potreb današnjega časa, za lastno dobro psihofizično počutje, pa tudi za korektno opravljanje dela znotraj podjetij, kjer s(m)o zaposleni. Cilj sindikata obrti je torej proaktivno, državotvorno delovanje sodelavcev, članov sindikata in vseh zaposlenih v obrti in drobnem gospodarstvu. Posvet, ki se ga je udeležilo 56 oseb, je vodil predsednik SOPS Peter Jančar, med udeleženci pa so bili Vida Kožar, direktorica PTZ, Janez Šauperl, predsednik skupščine ZDOPS, Majda Marolt, predsednica SKVNS, člani glavnega odbora SOPS, sindikalni zaupniki in mlajša generacija podjetnikov, ekipa Dignitas in drugi. 

Svoje znanje so na posvetu delili Mladen Markota iz IRSDMatej AvbeljMetoda Dodič FikfakKornelija Marzel, namestnica Varuha človekovih pravic, in osrednja razvijalka orodij OiRA v Sloveniji Nataša Kramar

Bistvena sporočila govornikov so povzeta v prispevku na SIOL.net.

V okviru projekta je SOPS izvedel številne aktivnosti z namenom doseganja cilja projekta. Cilj je integracija osebne odgovornosti v delovno okolje, ki bo privedla do zdravega človeka in zdravega delovnega mesta. Da bi dosegli želen cilj, ne smemo prehitevati časa ali biti nepotrpežljivi, prav tako si zaradi statusa quo, ki ga lahko poimenujemo "stopnja pred katastrofo", ne smemo privoščiti stoične ravnodušnosti. Igra interesov, preigravanje možnosti za dosego lastnega egoističnega cilja, se bo v naši zavesti preprosto morala umakniti pomembnejšim vsebinam, vrednotam in ravnanjem, sploh v zvezi z zdravjem.  

Prva možnost je, da se vsak pri sebi spusti s piedestala občutka večvrednosti in vsemogočnosti ter pohlevno prizna soljudem enakopravnost in enakovrednost. Druga možnost je, da vodilni v podjetju oz. na vseh družbenih položajih svojo "moč in avtoriteto" aktivirajo tako, da s svojim ravnanjem ne razbijejo sodelovanja med svojimi delavci, ki so dejansko njegovi sodelavci.  

Osrednje sporočilo naj tako ostane: na prvem mestu je človek, zato mi navada kot človeku nalaga, da z odgovornostjo poskrbim za lastno varnost in varnost svojega  bližnjega.

Vse drugo bo sledilo po naravni poti.

Posvet je bil organiziran v sklopu projekta SKUPAJ – gradniki zdravja, S skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letih 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Fotogalerija