SKUPAJ-gradniki zdravja

O projektu

Projekt »SKUPAJ – gradniki zdravja« - S skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive«

 

Podjetniško trgovska zbornica (PTZ), ki deluje znotraj Gospodarske zbornice Slovenije je kot nosilec projekta skupaj s projektnima partnerjema, in sicer Sindikatom delavcev trgovine Slovenije (SDTS) ter Sindikatom obrti in podjetništva Slovenije (SOPS), pridobila projekt »SKUPAJ – gradniki zdravja« -   S skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive«.

 

Projekt  »SKUPAJ – gradniki zdravja« - S skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016  finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

 

Predstavitev projektnih partnerjev:

 

PODJETNIŠKO TRGOVSKA ZBORNICA pri GOSPODARSKI ZBORNICI SLOVENIJE – vodilni partner

 

Podjetniško trgovska zbornica, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije, že več kot 35 let predstavlja glas malega in srednjega gospodarstva. Pri svojem delovanju povezuje, spodbuja, združuje in nudi pomoč preko 1500 aktivnim članom iz vrst trgovskih podjetij, podjetij storitvenih dejavnosti in proizvodnje.

Kot sodobna, v prihodnost usmerjena razvojno izobraževalna in svetovalna organizacija, aktivno zastopa interese podjetnikov iz več kot 80 različnih dejavnosti. S svojim znanjem in delovanjem pomaga malim in srednjim podjetjem celovito razvijati, vzpostavljati, graditi in upravljati poslovne ideje, lastne izdelke, storitve ter strateške partnerske povezave z domačim in mednarodnim poslovnim okoljem.

GZS PTZ je članica pomembnih mednarodnih združenj in organizacij:

- Evropske konfederacije malih podjetij (ESBA)
- Mednarodnega združenja trgovskih agentov (IUCAB)
- Gospodarsega združenja lastnikov zobnih laboratorijev
- Gospodarskega združenja lastnikov zobnih laboratorijev (FEPPD),
- Confederation of EU pest management association (CEPA),
- Evropskega združenja refleksoterapevtov (RIEN),
- Evropskega združenja proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov (EUCOMED),
- Mednarodne organizacije za poslovno mreženje BNI (Business Network International) ter
- preko GZS tudi članica Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres), Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) in Evropske podjetniške mreže (EEN).

Vanja Bele

 

SINDIKAT OBRTI IN PODJETNIŠTVA SLOVENIJE

 

Poslanstvo Sindikata obrti in podjetništva Slovenije se zrcali v njegovi 65. let bogati zgodovini neprekinjenega obstoja in uspešnega delovanja. Da bi bila delo in kapital v družbi uravnotežena, mora biti dovolj prostora za razvoj obrti, podjetništva in drobnega gospodarstva, ob tem pa zagotovljeni trdni družbeni temelji socialne in delovno-pravne stabilnosti zaposlenih v obrti in podjetništvu, utemeljeni na pristni skrbi za zdrava in varna delovna mesta. SOPS se ves čas zavzema za širši delovno-pravni, kulturno-socialni ter družbeni dialog ter kot družbeno odgovorna organizacija išče ustrezne načine balansiranja med vrsto različnih interesov s strani delavcev pa tudi njihovih nadrejenih oz. delodajalcev. Delovanje sindikata je prežeto z verodostojnostjo in zanesljivostjo, ki se odraža v uravnoteženosti zastopanja teh interesov. Naša prizadevanja so obrodila sadove v obliki ustreznega medsebojnega socialno - partnerskega odnosa s tremi delodajalskimi organizacijami (Podjetniško trgovsko zbornico pri GZS, Zdops ter OZS). Z obema kolektivnima pogodbama (KPdg ter KPop) urejamo delovna razmerja za približno 145.000 zaposlenih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Družbena kohezija edinosti v naši različnosti se kaže še iz časa prejšnje skupne države, ker se kot organizacija lahko iskreno pohvalimo z najdaljšim stažem sklepanja kolektivnih pogodb v državi.


Ana Čermelj

 

 

SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE

 

Sindikat delavcev trgovine Slovenije ( SDTS) je samostojna, reprezentativna, neodvisna, nestrankarska prostovoljna organizacija delavcev, v katero se včlanjujejo delavci, ki delajo v  dejavnosti trgovine zato, da bi v njej na organiziran način izražali in uresničevali svoje posamične in skupne interese ter varovali svoj ekonomski, gmotni in socialni položaj, pravice delavcev in članov sindikata, v skladu s programskim dokumentom in statutom sindikata delavcev trgovine, mednarodnimi konvencijami ter načeli pravne države.

 

Ustanovljen je bil leta 1990 in pokriva dejavnosti trgovine Slovenije po STANDARDNI KLASIFIKACIJI  G v kateri je zaposlenih več kot 95.000 delavcev, od tega je po podatkih Ajpes po kolektivni pogodbi trgovine zaposlenih 76 000 delavcev. Po odločbi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, smo edini reprezentativni sindikat v dejavnosti. Smo podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije – ZSSS (www.zsss.si). Izobraževanje izvajamo v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, svoje notranje izobraževanje v samem sindikatu dejavnosti pa izvajamo s pomočjo zunanjih strokovnjakov in tudi s svojimi zaposlenimi.

 

                                                                                                                  Lepa Vasilič