Zapri

Zbornica elektroindustrije


Zbornica elektroindustrije (ZEI) je samostojno, prostovoljno, nepridobitno, interesno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost v elektronski in elektroindustriji, njima sorodnim dejavnostim  ter z njima povezanih storitev. Deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

ZEI je organizirano z namenom, da v interesu svojih članic oblikuje stališča in politiko do socialnih partnerjev, zakonodajnih in vladnih institucij ter drugih domačih in mednarodnih asociacij.

Članicam zbornice ZEI zagotavlja strokovno pomoč v obliki informiranja, svetovanja, usposabljanj ter zastopanja in posredovanja predlogov. ZEI izvaja strokovne aktivnosti v sistemu javnih pooblastil, ki jih GZS prevzema v okviru zakonodaje.