Naloge Zbornice elektroindustrije


  • Konkurenčnost elektroindustrije: vplivanje na pogoje gospodarjenja,  makroekonomske ukrepe, zakonodajo,  industrijsko politiko in ekonomske odnose s tujino.
  • Zastopanje interesov članov: na razvojno raziskovalnem in tehnološkem področju, vplivanje na nacionalni Razvojno-tehnološki program in financiranje R&R dejavnosti.
  • Tehniška regulativa in standardizacija: sodelovanje z institucijami v RS in EU na področju standardizacije, tehniške regulative in zadev s področja preskušanja in certificiranja; sodelovanje v pripravi tehniških predpisov;
  • Trgovinski sporazumi in carinski ukrepi: obravnava zahtev in predlogi ukrepov carinske zaščite (kvote, oprostitve carin)  v okviru sistema politik in ukrepov  EU;
  • Promocija podjetij elektroindustrije doma in v tujini: priprava in izdaja skupinskih katalogov,  posredovanje poslovnih ter strokovnih informacij.
  • Sodelovanje z evropskimi industrijskimi združenji: zastopanje stališč podjetij v sodelovanju z evropskimi industrijskimi  združenji v aktivnem delovanju s službami EU Komisije in poslanci EU Parlamenta pri  oblikovanju ukrepov industrijske politike , predlogov regulative  in  posledično priprave zakonodaje v R Sloveniji .
  • Javna pooblastila: zakonska pooblastila na področju izobraževanja (sooblikovanje poklicnih standardov), ukrepi trgovinskih politik in pooblastila po Zakonu o delovnih razmerjih ter Zakonu o kolektivnih pogodbah;
  • Sistem izobraževanja: oblikovanje izobraževalnih programov na področju poklicnega, visokega in višjega strokovnega izobraževanja  z upoštevanjem analiz kadrovskih potreb industrije
  • Socialno partnerstvo: izvajanje pogajalskih aktivnosti za panožno kolektivno pogodbo za elektroindustrijo
  • EU razpisi in spodbude v R Sloveniji za razvojna vlaganja: povezovanje in usposabljanje podjetij za pripravo in prijavo na razpise iz komunitarnih programov ter razpisov v R Sloveniji in EU