V okviru dejavnosti naše zbornice nudimo našim članom podporo pri razlagi zakonodaje za proizvode, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo. Na nas se lahko obrnete tudi z vprašanji glede dajanja proizvodov na trg, postopkov ugotavljanja skladnosti in zagotavljanja potrebnih postopkov ter dokumentacije pred prodajo proizvoda kupcem.

V nadaljevanju najdete kratke povzetke in povezave do naslednjih predpisov:
-          WEEE / OEEO - Odpadna električna in elektronska oprema
-          LVD / Nizkonapetostna direktiva - varnost električne opreme
-          EMC / elektromagnetna združljivost proizvodov
-          RED / radijska oprema
-          Ecodesign in Labeling / okoljsko primerna zasnova in energijsko označevanje z nalepkami
-          RoHS /nevarne snovi v proizvodih
-          RICH / omejevanje kemikalij v proizvodih 

Pri posameznih aktih boste našli povezave do evropskih direktiv / uredb, slovenske zakonodaje, usmerjevalne dokumente Evropske komisije (Guide) in povezave do harmoniziranih standardov za posamezne akte.

Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na Andrejo Belavić Benedik: andreja.belavic.benedik@gzs.si