Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije

 

Pogajalska skupina za panožno kolektivno pogodbo

 

Za GZS - Zbornica elektroindustrije: 

  • Maks PROKOP, Iskraemeco d.d.,  vodja pogajalske skupine 

  • Aleš MARKELJ, Domel, d.d

  • Nuška VIHAR RAKOVEC, Danfoss Trata, d.o.o.

  • dr. Marjan RIHAR, zunanji sodelavec ZEI


AKTUALNA Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije

Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za elektroindustrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 4/24 z dne 19. 1. 2024)

AKTUALNI DODATKI h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

Dodatek št. 16 je bil objavljen v Uradnem listu št. 4/2024 z dne 19.1.2024

Dodatek št. 15 je bil objavljen v Uradnem listu št. 4 z dne 13.1.2023

Dodatek št. 14 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 49 z dne 8.4.2022

Dodatek št. 13 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 58 z dne 24.4.2020

Dodatek št. 12 je bil objavljen v Uradnem list RS št. 84 z dne 28.12.2018  (naknadni pristop ZDS)

Dodatek št. 11 je bil objavljen v Uradnem list RS št. 58 z dne 20.10.2017

Dodatek št. 10 je bil objavljen v Uradnem list RS št. 26 z dne 17.4.2015

Dodatek št. 9  je bil objavljen v Uradnem list RS št. 32 z dne 19.4.2013

Dodatek št. 8  je bil objavljen v Uradnem list RS št. 104 z dne 21.12.2011.

Dodatek št. 7 je bil objavljen v Uradnem list RS št. 84 z dne 21.10.2011.