Zapri

Poslovanje slovenske elektroindustrije v letu 2017

 

V dejavnosti elektronske in elektroindustrije Slovenije je bilo v letu 2017 33.516 zaposlenih, kar je glede na predhodno leto več za 3,6%. 1.062 (+3,2% glede na prejšnje leto), gospodarskih družb je ustvarilo za 5,152 milijarde EUR čistih prihodkov od prodaje, od slednjega 4,157 milijarde EUR čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih.
Slovenska elektronska in elektroindustrija je imela v letu 2017 20,5 % delež izvoza v okviru predelovalnih dejavnosti in ustvarila 1,412 milijarde EUR dodane vrednosti, kar predstavlja 17,92 % dodane vrednosti slovenske predelovalne industrije v letu 2017.
Dodana vrednost na zaposlenega v EEI od 2011 raste in je dosegla v 2017 42.133 EUR.
Stroški dela v dodani vrednosti znašajo 62,4% (+ 2,0% porast glede na 2016), kar je 3,6% več glede na stroške dela v predelovalni dejavnosti v slovenski industriji.

Informacija_o_poslovanju_EEI_v_2017_v1.pdf

Avtor: Zbornica elektronske in elektroindustrije