Zapri

ESV - Ekspertni sistem za varjenje
Podjetje

NIEROS METAL d.o.o., Slovenj Gradec


Inovatorji

Milan Mravljak, Jan Tomšič in Tadej Šteharnik


Regijsko priznanje

zlato priznanje Območne zbornice Koroške

Kratek opis inovacije

ESV-Ekspertni Sistem za varjenje pripomore k hitrejši in natančnejši pripravi varilne dokumentacije, hitrejšem in kvalitetnejšem usposabljanju novih tehnologov, dvigu kvalitete varjenja, hitrejši in natančnejši kalkulaciji izdelkov, skrajša čas in pripravo standardnih protokolov za varjenje (WPS), dvigu kvalitete izdelkov……, skratka ESV je sistem, ki avtomatsko generira vso potrebno tehnološko dokumentacijo za varjenje, usklajeno z mednarodnimi standardi.