Inovativna Slovenija

Razvoj nove sintezne poti in novih kristaliničnih oblik makrolidnega antibiotikaPodjetje

Farma GRS, d.o.o., Novo mesto


Inovatorji

dr. Ana Bergant Simončič, dr. Jure Bezenšek, dr. Bojan Burja, Tadej Dolenc, dr. Alen Kljajić, dr. Anica Pečavar, dr. Miha Plevnik, Sabina Trošt, dr. Rok Zupet


Regijsko priznanje

Zlato priznanje Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine
    Kratek opis inovacije

    Inovacija podjetja Farma GRS temelji na inventivnih rešitvah kemijske sinteze in izolacije oz. čiščenja s kristalizacijo zdravilne učinkovine. V literaturi je znanih nekaj neodvisnih sinteznih poti te kompleksne makrolidne molekule, vendar so avtorji inovacije tokrat razvili sintezo, ki je od vseh znanih krajša za najmanj dve sintezni stopnji. Inovativna rešitev omogoča sintezo končne zdravilne učinkovine v samo treh stopnjah, kar je v primerjavi s podatki o konkurenčnih postopkih, dostopnimi v literaturi, bistveno izboljšanje. Inventivne rešitve za čiščenje in izolacijo izdelka, tj. zdravilne učinkovine, omogočajo stroškovno in ekološko bistveno bolj ekonomično proizvodnjo ob zagotavljanju ustrezne in primerljive kakovosti ter ustreznih in primerljivih lastnostih izdelka s konkurenčnimi izdelki. Avtorji inovacije so zadnjo stopnjo sinteze optimirali tako, da poteka brez topil, kar v primerjavi z znanimi postopki omogoča enostavno regeneracijo uporabljenih reagentov, krajše reakcijske čase, lažjo izolacijo učinkovine in spada v sklop t. i. zelene kemije. V inovaciji opisana sinteza zaradi manj reakcijskih stopenj, manj stopenj čiščenja in zadnje stopnje, ki se izvaja brez topil, posledično proizvede manj odpadkov in je v primerjavi z znanimi postopki ob nespremenjeni kakovosti končne zdravilne učinkovine hitrejša.

    Zdravilna učinkovina je pred razvojni tim Farme GRS in Krke, d. d., Novo mesto postavila številne strokovne in tehnične izzive na področju lastne kemijske sinteze zdravilne učinkovine in priprave lastne kristalinične oblike v proizvodnji kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil na patentno neodvisen način. Inovacija je primer sodelovanja strokovnjakov iz Farme GRS in z njo povezanih podjetij, v katerih je potekal kemijski del razvoja, ter strokovnjakov Krke, d. d., Novo mesto. S tem izdelkom, ki se uporablja za zdravljenje bakterijskih okužb pri prašičih in govedu, bo Farma GRS s podjetjem Krka, d. d., Novo mesto dopolnila paleto svojih veterinarskih zdravil.