Inovativna Slovenija

Evropski prostovoljci (EVS) za višjo kakovost življenja v VDC Zagorje ob SaviPodjetje

Varstveno delovni center Zagorje ob Savi


Inovatorji

Domen Pociecha, Robert Lazar


Regijsko priznanje

Zlato priznanje Območne zbornice Zasavje
    Kratek opis inovacije

    Za kakovostno življenje 130 invalidnih zasavskih VDC-jevcev je poleg zaposlitvenih aktivnosti pomembno vseživljenjsko učenje, pridobivanje novih izkušenj in znanj, spoznavanje novih ljudi. Z evropskimi prostovoljci (EVS) pridobivamo vse to: znanja o tujih kulturah, znamenitostih, jezikih, običajih, organizaciji sistema socialnega varstva po Evropi. Invalidi dobijo prijatelje iz tujine, ki z druženjem in aktivnostmi (jezikovni tečaji, šport, plesne, kuharske delavnice…) popestrijo njihov vsakdan. Tudi zaposleni pridobivamo dodatne kompetence (komunikacija v angleščini, brezplačna izobraževanja EVS).