Zapri

Umetni želodec in umetno črevo za analizo in usmerjanje razvoja kompleksnih trdnih farmacevtskih oblik
Podjetje

LEK farmacevtska družba d.d., Razvojni center Slovenija


Inovatorji

dr. Igor Legen, Sandra Berglez, Alenka Bevc, dr. Uroš Klančar, prof.dr.Janez Diaci (Fakulteta za strojništvo LJ), dr.Lovro Kuščer (Fakulteta za strojništvo LJ)


Regijsko priznanje

zlato priznanje Zbornice osrednjeslovenske regije

Kratek opis inovacije

V generični industriji narašča delež kompleksnih zdravil, ki zahtevajo individualno, multidisciplinarno vrednotenje in napovedovanje sproščanja učinkovin. Za hiter razvoj so ključne simulacijske naprave, ki posnemajo prebavni trakt in omogočajo razvoj biorelevantnih metod. Lek je v sodelovanju s Strojno fakulteto razvil dva simulatorja prebavnega trakta: umetni želodec« in »umetno črevo«, zaščitena s patentno prijavo. Uvedba simulatorjev je med letoma 2013 in 2014 pripomogla k večji uspešnosti končnih bioekvivalenčnih študij.